στην τοποθεσία Παραδοσιακό Σουβλατζίδικο Κεμπαμπτζίδικο  Η Μουριά

στην τοποθεσία Παραδοσιακό Σουβλατζίδικο Κεμπαμπτζίδικο Η Μουριά

Στα γρήγορα !!  (στην τοποθεσία Παραδοσιακό Σουβλατζίδικο Κεμπαμπτζίδικο  Η Μουριά)

Στα γρήγορα !! (στην τοποθεσία Παραδοσιακό Σουβλατζίδικο Κεμπαμπτζίδικο Η Μουριά)

στην τοποθεσία Cafe Dante

στην τοποθεσία Cafe Dante

στην τοποθεσία Παραδοσιακό Σουβλατζίδικο Κεμπαμπτζίδικο  Η Μουριά

στην τοποθεσία Παραδοσιακό Σουβλατζίδικο Κεμπαμπτζίδικο Η Μουριά

Θεουλης!!!  (στην τοποθεσία Τζατζικοκινηση)

Θεουλης!!! (στην τοποθεσία Τζατζικοκινηση)

στην τοποθεσία Παραδοσιακό Σουβλατζίδικο Κεμπαμπτζίδικο  Η Μουριά

στην τοποθεσία Παραδοσιακό Σουβλατζίδικο Κεμπαμπτζίδικο Η Μουριά

στην τοποθεσία Παραδοσιακό Σουβλατζίδικο Κεμπαμπτζίδικο  Η Μουριά

στην τοποθεσία Παραδοσιακό Σουβλατζίδικο Κεμπαμπτζίδικο Η Μουριά

Ρίξε!!! (στην τοποθεσία Παραδοσιακό Σουβλατζίδικο Κεμπαμπτζίδικο Η Μουριά)

στην τοποθεσία Παραδοσιακό Σουβλατζίδικο Κεμπαμπτζίδικο  Η Μουριά

στην τοποθεσία Παραδοσιακό Σουβλατζίδικο Κεμπαμπτζίδικο Η Μουριά